Coaching

De aanpak

Met plezier presenteren wij ons plan voor een optimalisering van bedrijfs- en administratieve processen. Het voeren van een bewind op een (financieel) kwetsbare klant is  een intensief proces om samen met uw cliënten tot een gezonde financiële situatie te komen. Onze adviezen maken het voor u eenvoudiger en winstgevender. Door het optimaliseren van de inrichting van uw bedrijfs- en administratieve processen hebben  u en uw team  sneller een beter beeld van uw cliënten, hetgeen de kwaliteit van uw dienstverlening ten goede komt, maar ook zorgt voor een gerichtere aandacht per cliënt én het mogelijk maakt dat uw team meer cliënten kan bedienen hetgeen uw kantoorrendement ten goede komt. De kern van onze aanpak focust zich op de benutting van alle voor u relevante mogelijkheden welke het softwareprogramma ON VIEW biedt; waardoor uw administratieve- en secretariële processen via ON VIEW lopen en uw dossiers nagenoeg volledig in digitale vorm altijd inzichtelijk en up tot date zijn.

Als bewindvoerder bent u een betrokken persoon, die zijn tijd graag aan de cliënt besteed en niet aan onnodige administratie. Westpark Accountants en Belastingadviseurs helpt u graag om samen te komen tot een situatie met optimale aandacht voor iedere cliënt met een minimale administratieve inspaning.

WERKWIJZE

 • Quick Scan Effectiviteit.
 • Terugkoppeling maatwerkplan directie
 • Startbijeenkomst alle medewerkers
 • Individuele trainingen medewerkers
 • Tussentijdse update directie
 • Slotbijeenkomst alle medewerkers

INHOUD

 • Verbeterplan inrichting administratie
 • Inventarisatie kennisniveau medewerkers
 • Startbijeenkomst
 1. Uitleg programma
 2. Inventarisatie behoeften
 3. Wegnemen weerstand
 • Op maat intrainen medewerkers
 • Oplevering efficientere organisatie

UW VOORDELEN

 • Verhogen werkplezier collega’s
 • Verhogen rendement
 • Verlagen inspanningen management
 • Betere auditbevindingen
URENINDICATIE Laag Gemiddeld Hoog
Quick Scan 2 3 4
Terugkoppeling directie 1 2 3
Startbijeenkomst alle medewerkers 2 3
Individuele trainingen medewerkers per persoon 2 3 4
Tussentijdse update directie, frequente NTB      
Slotbijeenkomst 2 3