Brevit

Begeleiding en controle van bewindvoerders.

Brevit specialiseert zich in de advisering aan accountants- en administratie kantoren op het gebied van bewindvoering. Geholpen door deze kennis kunt u zich  zeer snel aanpassen aan de veranderde wetgeving en zeker weten dat uw dienstverlening compliant is met de nieuwe wetgeving. 

Door de veranderde manier waarop de overheid wil omgaan met  bewindvoering en onder curatele stelling, worden er hogere-en soms andere eisen gesteld aan uw organisatie.

Wat is er veranderd?

Vanaf  1 januari 2017 worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt. Ook verzoeken van nieuwe ‘toetreders’ worden daar getoetst.

Voorheen werden de controles op de kwaliteit van de professionele curatoren, beschermingsbewind-voerders en mentoren uitgevoerd door alle rechtbanken in Nederland zelf. Door de kwaliteitscontrole te centraliseren kunnen de eisen uit  eenduidiger en efficiënter worden uitgevoerd. Daarnaast is het voor de brancheorganisaties van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren goed om één aanspreekpunt te hebben. (www.rechtspraak.nl)

Bel Brevit

Samen met het Limburgese accountantskantoor “Westpark” adviseerde Brevit de afgelopen tijd al zo’n zestig kantoren, die nu zeker weten dat ze ook vanuit het nieuwe perspectief, voldoen aan alle regels.

Contact met Brevit? Klik